Skip to main content

Teraz czytasz:

Zdarzenia niepożądane występujące w okresie okołointubacyjnym u pacjentów w ciężkim stanie

Zdarzenia niepożądane występujące w okresie okołointubacyjnym u pacjentów w ciężkim stanie

Wprowadzenie Intubacja dotchawicza u pacjentów w stanie zagrożenia życia jest jedną z najczęściej wykonywanych, a jednocześnie najbardziej ryzykownych procedur. Badanie „INTUBE” opisuje rodzaj oraz częstotliwość występowania zdarzeń niepożądanych w okresie okołointubacyjnym u dorosłych pacjentów, którzy wymagali intubacji z powodu: zagrażającej życiu ciężkiej niewydolności krążenia, ciężkiej niewydolności oddechowej bądź uszkodzeń neurologicznych, z uwzględnieniem aspektów praktycznych samej intubacji w tej grupie pacjentów. Metodologia Międzynarodowe, wieloośrodkowe, kohortowe badanie obserwacyjne.Celem badania było określenie profilu i częstotliwości powikłań w okresie 30 minut od rozpoczęcia intubacji u pacjentów z zagrażającą życiu ciężką niewydolnością krążenia lub oddechową bądź uszkodzeniami neurologicznymi. Raportowano następujące zdarzenia: Ciężka hipoksemia (SpO2 < 80%) NZKNiestabilność hemodynamiczna definiowana jako:skurczowe CTK < 65 mmHg odnotowane przynajmniej razskurczowe CTK < 90 mmHg utrzymujące się przez > 30 minkonieczność włączenia lub zwiększenia dawki leków obkurczających naczyniakonieczność płynoterapii > 15 ml/kg w celu utrzymania docelowego CTK.Jako wtórny punkt końcowy określono oszacowanie częstości występowania: zaburzeń rytmu sercatrudnej intubacjibraku możliwości intubacjikonieczności uzyskania ratunkowego dostępu podgłośniowegoaspiracji treści żołądkowejintubacji przełyku odmy opłucnowej lub śródpiersiowej uszkodzenia dróg oddechowych uszkodzenia zębówzgonu. Wyniki W okresie od października 2018 do lipca 2019 pod kątem włączenia do badania oceniono 3659 pacjentów intubowanych na OIT, oddziałach ratunkowych lub innych oddziałach ze 197 ośrodków z łącznie 29 krajów, z

Dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników.
Ekspercie! Zaloguj się lub załóż konto i ciesz się dostępem do wszystkich artykułów.

   

Czytaj także:

Przejdź do treści