Dawkowanie heparyny u pacjentów z COVID-19 hospitalizowanych na OIT. Badanie INSPIRATION - Intensywna.pl

Dawkowanie heparyny u pacjentów z COVID-19 hospitalizowanych na OIT. Badanie INSPIRATION

Metodologia Wieloośrodkowe, randomizowane badanie kontrolne przeprowadzone w 10 ośrodkach akademickich w Iranie między 29.07.2020 a 19.11.2020. Populacja Dorośli pacjenci OIT przyjęci z powodu infekcji SARS-CoV-2 potwierdzonej dodatnim wynikiem PCR.Kryteria wyłączenia: spodziewana długość przeżycia < 24 h obecność wskazań do antykoagulacji w dawkach terapeutycznych masa ciała poniżej 40 kg, ciąża, HIT w wywiadzie trombocytopenia < 50tys./μL czynne krwawienie. Interwencja Enoksaparyna w dawce pośredniej (1 mg/kg dziennie) dostosowana do masy ciała oraz klirensu kreatyniny. Kontrola Enoksaparyna w dawce profilaktycznej (40 mg dziennie) dostosowana do masy ciała oraz klirensu kreatyniny. Wyniki Do ostatecznej analizy włączono 562 pacjentów (mediana wieku 62 lata, kobiety – 42,2%). Grupa kontrolna liczyła 276 pacjentów, natomiast interwencyjna – 286.W skład pierwotnego złożonego punktu końcowego wchodziły: zakrzepica żylna lub tętnicza, rozpoczęcie terapii ECMO oraz śmiertelność 30-dniowa.Do wtórnego punktu końcowego należało krwawienie (typ 3 lub 5 według Bleeding Academic Research Consortium) oraz ciężka trombocytopenia (< 20 tys./ μL).W zakresie pierwotnego punktu końcowego nie wykazano istotnych statystycznie różnic między grupą interwencyjną a kontrolną (45,7% vs. 44,1% OR 1,06 [95% CI, 0,76-1,48]; p = 0,7).Nie wykazano również różnic w zakresie ryzyka wystąpienia poszczególnych składowych złożonego punktu końcowego m.in. żylnej choroby zakrzepowo zatorowej (3,3% vs. 3,5%; OR 0,93 [95% CI, 0,37-2,32]; p = 0,94)

Dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników.
Ekspercie! Zaloguj się lub załóż konto i ciesz się dostępem do wszystkich artykułów.

   

Czytaj także:

Przejdź do treści