Wpływ landiololu na występowanie niewydolności narządowej u pacjentów ze wstrząsem septycznym

Wpływ landiololu na występowanie niewydolności narządowej u pacjentów ze wstrząsem septycznym

Omówienie badania: Whitehouse T, Hossain A, Perkins GD, et al. Landiolol and Organ Failure in Patients With Septic Shock: The STRESS-L Randomized Clinical Trial. JAMA. 2023;330(17):1641–1652. doi:10.1001/jama.2023.20134 Populacja Pacjenci ze wstrząsem septycznym i tachykardią, otrzymujący leki obkurczające naczynia krwionośne Kryteria wyłączenia Tachykardia wynikająca z bólu lub dyskomfortu (wg uznania badaczy) Podaż noradrenaliny <0.1 ug/kg/min,  Czas powyżej 72h od włączenia leków obkurczających naczynia krwionośne Przewidywana długość życia <28 dni Ciąża Przeciwwskazania do stosowania beta-blokerów Interwencja Standardowe postępowanie + wlew landiololu tak, aby utrzymać akcję serca na poziomie 80-94 uderzeń/min Kontrola Standardowe postępowanie Komentarz i omówienie wyników badania Istnieją patofizjologiczne uzasadnienia (m.in. hiperstymulacja serca pobudzeniem współczulnym) do stosowania leków blokujących receptory beta-adrenergiczne u pacjentów we wstrząsie septycznym. Dodatkowo, wcześniej opublikowane badania sugerowały, że stosowanie ultra-krótkodziałających beta-blokerów może wiązać się ze spadkiem 28-dniowej śmiertelności we wstrząsie septycznym z przetrwałą tachykardią. W związku z tym, badanie STRESS-L miało odpowiedzieć na pytanie, czy stosowanie landiololu wpływa na redukcję niewydolności wielonarządowej (wyrażonej w skali SOFA) u pacjentów otrzymujących leki obkurczające naczynia krwionośne we wstrząsie septycznym z utrzymującą się tachykardią. Zastosowanie landiololu nie wykazało istotnej poprawy średniego wyniku w skali SOFA w ciągu 14 dni od randomizacji między grupą otrzymującą landiolol a grupą kontrolną. Śmiertelność 28-dniowa była

Dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników.
Ekspercie! Zaloguj się lub załóż konto i ciesz się dostępem do wszystkich artykułów.

   

Czytaj także:

Przejdź do treści