Porównanie deksmedetomidyny i propofolu w sedacji pacjentów z sepsą wentylowanych mechanicznie

Metodologia Wieloośrodkowe RCT, podwójnie ślepa próba. Populacja Dorośli pacjenci z podejrzeniem lub potwierdzeniem infekcji poddawani ciągłej lekkiej sedacji i wentylowani mechanicznie na OIT.Kryteria wyłączenia:Ciężkie zaburzenia funkcji poznawczychWskazania do zastosowania benzodiazepinPrzewidywane bezzwłoczne zakończenie wentylacjiSpodziewany czas utrzymywania bloku nerwowo-mięśniowego przez > 48 hWentylacja mechaniczna przez > 96 h przed momentem rekrutacji do badaniaStan agonalny. Interwencja Ciągły wlew deksmedetomidyny (0,15 ug/kg/h do 1,5 ug/kg/h) przez maksymalnie 14 dni lub do momentu ekstubacji bądź wypisu z OIT, jeśli nastąpiły przed upływem tego czasuDocelowa sedacja w skali Richmond Agitation–Sedation Scale (RASS) od -2 do 0 (wynik od −5 [brak reakcji] do 4 [pacjent agresywny], 0 oznacza, że pacjent jest przytomny i spokojny)Czasowe odstawienie w przypadku: hipotensji, bradykardii, stopnia sedacji głębszego niż określony w badaniu, próby wybudzenia z sedacji (spontaneous awakening trial), zabiegu operacyjnegoTrwałe odstawienie w przypadku: utrzymującej się objawowej bradykardii, wystąpienia bloku przedsionkowo-komorowego II lub III stopnia, poważnej reakcji alergicznej, spodziewanego wystąpienia zespołu popropofolowego. Kontrola Ciągły wlew propofolu (5 ug/kg/min do 50 ug/kg/min), docelowy poziom sedacji (RASS od -2 do 0). Wyniki 4840 pacjentów oceniono pod kątem możliwości włączenia do badania, z czego 91% osób spełniało przynajmniej jedno kryterium wykluczeniaOstatecznie do badania zostało włączonych 422 pacjentów z 13 ośrodków medycznych w Stanach Zjednoczonych w okresie

Dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników.
Ekspercie! Zaloguj się lub załóż konto i ciesz się dostępem do wszystkich artykułów.

   

Czytaj także:

Przejdź do treści