POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES - Intensywna.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Mając na uwadze obowiązki wynikające z:

 1. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).;
 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej jako: RODO;

niniejszym przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników portalu intensywna.pl (dalej jako: Portal), a także wykorzystania plików cookies.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych, podanych podczas rejestracji na portalu intensywna.pl jest MED SPACE s.c., Stare Załucze 8a, 22-234 Urszulin, tel. 570 700 321, NIP: 712-329-33-16, REGON: 360709515. 

W celu kontaktu z Administratorem prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@med-space.pl

Administrator dokłada wszelkich starań w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych i chronienia prywatności użytkowników, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

CEL ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w zależności od działań podejmowanych przez Użytkownika.

1. Założenie konta na Portalu (świadczenie usług polegających na dostarczaniu treści oraz usług, a także informowaniu o dostępnych treściach i sługach Portalu)

W jakim celu?
Możliwość korzystania z funkcji Portalu przez Użytkownika
Na jakiej podstawie?
Umowa o świadczeniu usług teleinformatycznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
Przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy
Ponadto, dane Użytkownika będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Użytkownika lub przez Administratora
Co się stanie, jeśli Użytkownik nie poda danych?
Użytkownik nie będzie mieć możliwości skorzystania z dodatkowych funkcji i zasobów Portalu

2. Działania marketingowe i polepszanie usług marketingowych polegające na prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług w tym: dopasowywanie treści do zainteresowań użytkowników i zapewnianie ich najlepszej jakości

W jakim celu?
Marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam
Na jakiej podstawie?
Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
Do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Użytkownika plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych
Co się stanie, jeśli Użytkownik nie poda danych?
Użytkownik nie będzie otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi może być zainteresowany

3. Wysyłanie newslettera

W jakim celu?
Wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych oraz informacji eksperckich
Na jakiej podstawie?
Zgoda Użytkownika na działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Jak długo?
Do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.
Ponadto, dane Użytkownika będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Użytkownika lub przez Administratora
Co się stanie, jeśli Użytkownik nie poda danych?
Użytkownik nie będzie otrzymywać materiałów marketingowych, w tym informacji o ofertach specjalnych i informacji o artykułach eksperckich

4. Obsługa zapytań użytkowników i innych osób korzystających z Portalu polegających na rozpatrywaniu skarg i reklamacji, podejmowaniu działań wyjaśniających lub naprawczych

W jakim celu?
Obsługa zapytań lub zgłoszeń
Na jakiej podstawie?
Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Umowa lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy zapytanie Użytkownika lub zgłoszenie dotyczy umowy, której Administrator jest lub może być stroną
Jak długo?
Do upływu okresu dochodzenia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania
Przez czas trwania wiążącej umowy lub jeśli umowa nie zostanie zawarta do upływu okresu dochodzenia roszczeń
Ponadto, dane Użytkownika będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Użytkownika lub przez Administratora
Co się stanie, jeśli Użytkownik nie poda danych?
Administrator nie będzie miał możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie Użytkownika

5. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych z Portalem

W jakim celu?
Ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
Na jakiej podstawie?
Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
Do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym Administrator uwzględni sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania
Co się stanie, jeśli Użytkownik nie poda danych?
Brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu?
Analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Użytkownika po Portalu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników
Na jakiej podstawie?
Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
Do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Użytkownika plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych
Co się stanie, jeśli Użytkownik nie poda danych?
Administrator nie uwzględni preferencji Użytkownika dotyczących korzystania z Portalu w pracach nad jego rozwojem

7. Subskrypcja newslettera

W jakim celu?
Wysłanie newslettera
Na jakiej podstawie?
Umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
Do momentu wypisania się Użytkownika z usługi newslettera. Ponadto dane Użytkownika będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Użytkownika lub przez Administratora
Co się stanie, jeśli Użytkownik nie poda danych?
Użytkownik nie będzie mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Portalu i wiadomości Partnerów

8. Publikacja komentarzy

W jakim celu?
Przedstawienie treści i autora komentarza będącego zarejestrowanym użytkownikiem.
Na jakiej podstawie?
Zgoda użytkownika na publikację komentarza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Jak długo?
Do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.
Ponadto, dane Użytkownika będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Użytkownika lub przez Administratora
Co się stanie, jeśli Użytkownik nie poda danych?
Użytkownik nie będzie mieć możliwości publikacji komentarza do treści umieszczonych na Portalu.

PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli Użytkownik zdecyduje się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz podpis będą widoczne dla innych użytkowników Portalu.

Administrator nie ujawnia innym użytkownikom adresu e-mail – chyba że Użytkownik sam to zrobi.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Portalu Administrator prowadzi działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności. W odniesieniu do Użytkownika będzie to miało miejsce, jeśli Użytkownik zezwoli na takie działania. W ramach analizy pod uwagę brany jest sposób, w jaki Użytkownik porusza się po Portalu, a więc np. to, ile czasu Użytkownik spędza na danej podstronie, czy w które miejsca na Portalu Użytkownik klika. Dzięki temu dostosowujemy układ i wygląd Portalu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE I ODBIORCY DANYCH

Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają Portal w prowadzeniu działalności. Administrator powierza im do przetwarzania dane Użytkownika. Podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DziałanieOdbiorcy danychPrzekazanie danych poza UE
Każde działanie w związku z Portalemhostingodawcanie ma miejsca
podmiot zapewniający wsparcie techniczne/IT nie ma miejsca
osoby współpracujące z Portalem na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność Portalu nie ma miejsca
Korzystanie z Portalu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowychpodmiot zapewniający usługi marketingowetak – Stany Zjednoczone Ameryki*
Korzystanie z Portalu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznychpodmiot umożliwiający działania analityczne na stronietak – Stany Zjednoczone Ameryki*
Zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowychpodmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowychtak – Stany Zjednoczone Ameryki*
Skorzystanie przez Użytkownika z usług dostarczanych Portalowi przez portale społecznościoweportale społecznościowetak – Stany Zjednoczone Ameryki*
Nawiązanie kontaktu (np. zadanie pytania)dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)nie ma miejsca
Powstanie roszczeń związanych z Portalemkancelaria prawnanie ma miejsca

Ponadto odbiorcami danych mogą być odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

* W związku z powyższym, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Użytkownikowi przysługuje względem Administratora:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych – art. 15 RODO lub jeżeli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO;
 • prawo do sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych osobowych – art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – art. 20 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym profilowania – art. 21 ust. 1 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane marketingiem bezpośrednim – art. 21 ust. 2 RODO;
 • prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywanych na Portalu plików cookies Użytkownik może wyrazić za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej.

Jeżeli Użytkownik uzna, że dane są przetwarzanie niezgodnie z prawem, Użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES I LOGI SERWERA

Pliki cookies (dalej: ciasteczka) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika Portalu i służą do korzystania z Portalu intensywna.pl. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Portalu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji użytkownika strony po zalogowaniu, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • marketingowym.

W ramach funkcjonowania Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje ciasteczek: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Ciasteczka „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” ciasteczka przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach ciasteczek lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących ciasteczek. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi ciasteczek dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Poniżej przedstawiamy informacje na temat funkcji przetwarzanych przez Portal plików cookie oraz ich okresie ważności.

Nazwa pliku cookieOkres ważności pliku cookieFunkcja pliku cookie
_ga_CQBK93003V2 lataPlik cookie instalowany przez Google Analytics
_ga2 lataPlik cookie _ga, instalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje w sposób anonimowy i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych odwiedzających.

Korzystanie ze strony wiąże się również z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Przejdź do treści