Płynoterapia restrykcyjna a standardowe postępowanie w ostrym uszkodzeniu nerek. Badanie pilotażowe REVERSE-AKI

Metodologia Wieloośrodkowe, randomizowane badanie kontrolne przeprowadzone w siedmiu OIT w Europie i Australii między 10.2017 a 01.2020. Populacja Dorośli pacjenci OIT z rozpoznanym AKI bez RRT. Randomizacja następowała między 12 a 72h od początku hospitalizacji.Kryteria wyłączenia stanowiły m.in.: kliniczne cechy hipowolemii, obecność wskazań do RRT w momencie randomizacji, krwawienia wymagające transfuzji i spodziewana długość pobytu w OIT < 48h. Interwencja Płynoterapia restrykcyjna według protokołu zakładającego ograniczenie podawanych płynów, stosowanie bolusów płynowych jedynie przy wskazaniach klinicznych, podaż diuretyków, dążenie do ujemnego bilansu płynowego, rozważenie włączenia RRT, gdy niemożliwe było osiągnięcie ujemnego bilansu. Kontrola Standardowa opieka stosowana na oddziale. Wyniki Do ostatecznej analizy włączono 100 pacjentów (średnia wieku 68 lat, kobiety – 67%). Grupa interwencji liczyła 49 pacjentów, natomiast kontrolna 51 chorych. Do najczęstszych przyczyn przyjęcia na OIT należały: stan po nagłym zatrzymaniu krążenia (8,2%), wstrząs septyczny (7,2%), perforacja przewodu pokarmowego (7,2%).Pierwotny punkt końcowy stanowił skumulowany średni bilans płynów z pierwszych 72h od randomizacji.Do wtórnych punktów końcowych należały m.in.: czas trwania AKI, odsetek pacjentów wymagających zastosowania RRT i częstość zdarzeń niepożądanych.W zakresie pierwotnego punktu końcowego wykazano różnicę między grupą interwencyjną (śr. bilans – 1080ml), a kontrolną (śr. bilans – 61ml) – średnia różnica -1148ml (95% CI -2200ml do -96ml), p=0,033.W grupie pacjentów

Dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników.
Ekspercie! Zaloguj się lub załóż konto i ciesz się dostępem do wszystkich artykułów.

   

Czytaj także:

Przejdź do treści