Oddział intensywnej terapii - Intensywna.pl

Oddział intensywnej terapii

Czym jest OIT?

Oddział intensywnej terapii (OIT) jest miejscem, gdzie pacjenci w stanach zagrożenia życia mogą otrzymać właściwe leczenie i opiekę. Krytycznie chory pacjent często wymaga wspomagania czynności różnych narządów, takich jak: płuca, serce czy nerki. W tym celu korzysta się ze specjalistycznej aparatury. Liczne kable, rurki i opatrunki założone w miejscach wkłuć pozwalają stale nadzorować funkcje życiowe chorego. Intensywna terapia to miejsce, gdzie niejednokrotnie słychać głośne dźwięki alarmów dobiegające z różnych urządzeń – stanowią one komunikat dla personelu leczącego, który odpowiednio interpretuje sytuację i reaguje we właściwym momencie.

Kto pracuje na OIT?

Zespół oddziału intensywnej terapii składa się z przedstawicieli różnych zawodów medycznych, współpracujących ze sobą w celu zapewnienia pacjentowi najlepszej możliwej opieki. Oddziałem kieruje lekarka lub lekarz specjalista w zakresie intensywnej terapii. Kierownikiem personelu pielęgniarskiego jest pielęgniarka oddziałowa lub pielęgniarz oddziałowy. Oprócz lekarzy specjalistów, na OIT często pracują także lekarze rezydenci, którzy ukończyli studia medyczne, zakończyli staż podyplomowy na oddziałach szpitalnych i odbywają szkolenie specjalizacyjne. Lekarze podejmują decyzje dotyczące leczenia pacjentów. Zespół pielęgniarski troszczy się o chorych przez całą dobę, wykonując zabiegi pielęgnacyjne, diagnostyczne i lecznicze w ścisłej współpracy z pozostałymi członkami zespołu. Na OIT pracują także fizjoterapeuci, którzy pomagają pacjentom zachować sprawność ruchową i wspomagają leczenie układu oddechowego. Wielu innych pracowników szpitala także jest zaangażowanych w pracę oddziału. Pomagają oni w opiece nad pacjentami, udzielając specjalistycznych porad np. na temat żywienia czy doboru i dawkowania konkretnych leków. Na OIT można również otrzymać wsparcie duchowe kapelana.

Jak wygląda typowy dzień na OIT?

Rytm dnia na OIT jest podporządkowany procedurom wykonywanym przez personel w ramach intensywnej opieki nad pacjentami. Wczesnym rankiem zespół pielęgniarski zaczyna podawanie leków i pobieranie materiałów do badań, takich jak: krew czy mocz. Lekarze i lekarki codziennie rano oceniają stan pacjenta i uzupełniają dokumentację medyczną. Cały zespół zbiera się zwykle na czas odprawy, aby omówić wyniki leczenia konkretnych pacjentów, a także zaplanować dalsze postępowanie. Personel, który pełnił nocny dyżur zdaje wtedy relację z jego przebiegu i przekazuje nowe informacje o pacjentach reszcie zespołu.

Oddział intensywnej terapii to miejsce, w którym dużo się dzieje. Przez cały dzień pielęgniarki i pielęgniarze opiekują się chorymi oraz wykonują różne czynności pielęgnacyjne, takie jak: toaleta pacjentów czy zmiany opatrunków. Dbają także o zapobieganie powstawaniu odleżyn poprzez odpowiednie ułożenie chorych. Lekarze przeprowadzają zaplanowane zabiegi np.: zakładają wkłucia czy cewniki, które umożliwiają monitorowanie parametrów życiowych oraz podawanie leków. Jeśli jest taka potrzeba, zlecane i przeprowadzane są badania diagnostyczne i obrazowe. Fizjoterapeuci stymulują mięśnie pacjentów poprzez wykonywanie odpowiednich ćwiczeń. Ze względu na specyfikę pracy na oddziale, bliscy chorego zwykle mogą przyjść w odwiedziny jedynie w określonych godzinach. W nocy zespół dyżurny także stale czuwa nad pacjentami, kontroluje ich parametry życiowe i kiedy sytuacja tego wymaga – właściwie reaguje.

Badania naukowe

Niektóre OIT uczestniczą w różnego rodzaju badaniach naukowych. Badania obserwacyjne polegają na gromadzeniu szczegółowych danych na temat konkretnego aspektu opieki nad pacjentem, natomiast badania kliniczne testują nowe, często innowacyjne metody diagnostyki i leczenia, których skuteczność wymaga potwierdzenia. Uczestnictwo pacjentów w badaniach naukowych jest kluczowe dla zapewnienia najwyższej jakości opieki opartej na dowodach naukowych. Pacjent musi najpierw wyrazić zgodę, żeby wziąć udział w badaniu naukowym, a w przypadku osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które nie są w stanie wyrazić opinii w sprawie swojego uczestnictwa w badaniu klinicznym, świadomą zgodę na udział w badaniu wydaje sąd opiekuńczy. Wyrażając zgodę na wzięcie udziału w badaniu, pacjent nie tylko uzyskuje satysfakcję z własnego wkładu w rozwój medycyny, ale także często może odnieść bezpośrednią korzyść w zakresie poprawy stanu zdrowia.

Broszura o oddziale intensywnej terapii w formacie PDF jest dostępna tutaj.

Materiał powstał w ramach projektu realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości

Przejdź do treści