Opieka okołooperacyjna nad chorym przyjmującym leki przeciwpłytkowe - Intensywna.pl

Opieka okołooperacyjna nad chorym przyjmującym leki przeciwpłytkowe

Wprowadzenie Postępowanie okołooperacyjne u chorych przyjmujących leki przeciwpłytkowe, zwłaszcza u osób, którym wszczepiono stenty do tętnic wieńcowych, stanowi istotny i powszechny problem kliniczny – klopidogrel oraz kwas acetylosalicylowy (ASA) zajęły odpowiednio 39. i 40. miejsce pośród najczęściej przepisywanych leków w Stanach Zjednoczonych w 2021 roku1 Szacuje się, że 4–5% chorych, którzy przebyli przezskórną interwencję wieńcową (PCI) z wszczepieniem stentu, w ciągu roku będzie wymagać leczenia operacyjnego.2,3Ten odsetek zwiększa się do około 11% w ciągu 2 lat od PCI.3 W tabeli 1 przedstawiono właściwości leków przeciwpłytkowych istotne w okresie okołooperacyjnym. Lek przeciwpłytkowySposób działania przeciwpłytkowegoEfekt farmakokinetyczny (czas półtrwania)Efekt farmakodynamiczny (hamowanie czynnościpłytek krwi)Rezydualnaczynność płytekkrwi po 4 dniach od zaprzestaniapodawania lekuRezydualnaczynność płytek krwi po 7 dniach odzaprzestaniapodawania lekuASAinhibitor COX‑1/28 godz. nieodwracalnyprzez czasżycia płytki krwi(7–10 dni)20% 90%klopidogrelinhibitor ADPP2Y [12]8 godz. nieodwracalny30%90%prasugrel inhibitor ADPP2Y [12]8 godz.nieodwracalny 10–20%80%tikagrelor inhibitor ADPP2Y [12]8 godz.odwracalny 70% (2 dni po wstrzymaniu leczenia)90% (4–5 dni powstrzymaniu leczenia) dipirydamol inhibitorfosfodiesterazy10 godz.odwracalnyndndcilostazol inhibitorfosfodiesterazy10 godz.odwracalnyndndNSLPZ inhibitorCOX‑1/24-20 godz.odwracalnyndndtirofiban inhibitorglikoproteinyIIb/IIIa2 godz.natychmiastowy początek działania, odwracalnyndndeptyfibatyd inhibitorglikoproteinyIIb/IIIa2 godz.natychmiastowy początek działania, odwracalny ndndkangrelorinhibitor P2Y [12]<10 minnatychmiastowypoczątekdziałania,odwracalnyndndTabela 1. Właściwości leków przeciwpłytkowych istotne w postępowaniuokołooperacyjnym ADP – difosforan adenozyny, ASA – kwas acetylosalicylowy, COX – cyklooksygenaza, nd – dane niedostępne, NSLPZ niesteroidowy lek przeciwzapalny na podstawie 4. poz. piśmiennictwa Pacjent w trakcie

Dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników.
Ekspercie! Zaloguj się lub załóż konto i ciesz się dostępem do wszystkich artykułów.

   

Czytaj także:

Przejdź do treści