Odzwyczajanie od respiratora na oddziałach intensywnej terapii - Intensywna.pl

Odzwyczajanie od respiratora na oddziałach intensywnej terapii

Wprowadzanie Techniki inwazyjnej wentylacji mechanicznej stosowane są u znacznej części pacjentów hospitalizowanych na OIT. Ograniczenie długości stosowania IMV jest istotne z punktu widzenia zarówno kosztów opieki, jak i długoterminowych wyników leczenia pacjenta. Celem niniejszego badania była: ocena różnic w praktyce odzwyczajania pacjenta od respiratora pomiędzy OIT z różnych regionów świata, ocena związku przerwania IMV z wynikami leczenia i określenie czynników związanych z wyborem określonej strategii odstawienia IMV. Metodologia Wieloośrodkowe, prospektywne badanie obserwacyjne. Opis metody Do badania włączano pacjentów, którzy w przeciągu co najmniej 24 h otrzymywali IMV. Dążono do włączenia co najmniej 10 przypadków przerwania IMV z jednego ośrodka.Pierwotne cele badania:różnice geograficzne w praktyce wstrzymywania IMV(pod względem spisanych wytycznych, codziennego skriningu pod kątem możliwości ekstubacji, metod mechanicznej wentylacji, sposobu SBT, mobilizacji i sedacji)wpływ wdrożonej strategii przerwania IMV (bezpośrednia ekstubacja, SBT, bezpośrednia tracheostomia) na wyniki leczenia (czas wentylacji, zgon wewnątrzszpitalny, czas pobytu na OIT i w szpitalu, częstość reintubacji, rehospitalizacji na OIT, mechanicznej wentylacji i pobytu na OIT 28 dni po odstawieniu IMV)Drugo- i trzeciorzędowe cele badania:związek pomiędzy pierwotnym wynikiem SBT (sukces lub niepowodzenie), czasem pierwszego SBT, techniką SBT, strategią nawilżania a wynikami leczeniaczynniki związane z alternatywnymi metodami przerwania IMVczynniki związane z niepowodzeniem pierwszego SBTKryteria wyłączenia (wybrane):brak możliwości uzyskania świadomej zgodyprzyjęcie

Dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników.
Ekspercie! Zaloguj się lub załóż konto i ciesz się dostępem do wszystkich artykułów.

   

Czytaj także:

Przejdź do treści