fbpx Skip to main content

Razem tworzymy intensywną terapię

Intensywna.pl – aktualna wiedza medyczna dla personelu opiekującego się krytycznie chorymi pacjentami.

Najnowsze artykuły

włóczka układająca się w mózg
Anestezjologia
12.09.2023

Opieka okołooperacyjna nad chorym z udarem mózgu

Udar w ujęciu tradycyjnym jest rozpoznaniem klinicznym – polega na wystąpieniu nagłych, ogniskowych objawów neurologicznych spowodowanych uszkodzeniem mózgowia, rdzenia kręgowego lub siatkówki. Artykuł ma na celu omówienie czynników wpływających na ryzyko wystąpienia udaru okołooperacyjnego, jak i ocenę przedoperacyjną pacjenta po udarze.
#
34 min. czytania

Filmy

Aktualności

Polecane artykuły

Dla ekspertów
24.05.2022

Cewniki pośrednie i organizacja ich wykorzystania w praktyce klinicznej

Pacjent, u którego kolejne próby uzyskania dostępu do żyły obwodowej nie przynoszą efektu, zwykle kwalifikowany jest do dostępu centralnego. Często zupełnie niepotrzebnie. Coraz powszechniej w praktyce klinicznej stosowane są cewniki pośrednie (MC), które wypełniają niszę między krótkimi kaniulami dożylnymi (PIV), a cewnikami centralnymi (CVC).
#
16 min. czytania

Wydarzenia

Przejdź do treści