Sekcja ITKiR

Sekcja Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Marek Gierlotka
Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska
Poprzedni Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Bożena Sobkowicz
Sekretarz/Skarbnik: Dr n. med. Przemysław Trzeciak

Członkowie:
Dr hab. n. med. Wiktor Kuliczkowski
Dr n. med. Lucyna Lenartowska
Dr n. med. Izabela Wojtkowska
Dr n. med. Robert Zymliński

Komisja Rewizyjna:
Dr n. med. Małgorzata Chlabicz (Przewodnicząca)
Dr n. med. Barbara Zawiślak
Dr n. med. Małgorzata Nowak

Kontakt:
Dr hab. Marek Gierlotka
Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Uniwersytet Opolski
ul. W. Witosa 26
45-401 Opole
Tel: +48 77 4520660
Fax: +48 77 4520699

E-mail: marek.gierlotka@gmail.com