Laureaci grantu dofinansowującego uczestnictwo oraz zwolnienie z opłaty zjazdowej na Kongres ACCA w Mediolanie

Laureaci grantu dofinansowującego uczestnictwo oraz zwolnienie z opłaty zjazdowej na Kongres ACCA w Mediolanie, 3-5 marzec 2018

Zarząd Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK informuje, że do dnia 7 lutego 2018 wpłynęło 10 wniosków spełniających wszystkie wymogi formalne ustanowione w regulaminie grantu – uchwale 1/2018.

Dofinansowanie w wysokości 1000 złotych wraz ze zwolnieniem z opłaty zjazdowej otrzymują, zgodnie z uchwałą 2/2018 Sekcji ITKiR PTK:
• Anna Fojt (Warszawa)
• Elżbieta Gadula-Gacek (Zabrze)
• Marek Gierlotka (Zabrze)
• Andrzej Machnik (Kraków)
• Kamil Marcinkiewicz (Warszawa)
• Bartłomiej Nawrotek (Kraków)
• Łukasz Szyda (Łódź)
• Agnieszka Tycińska (Białystok)
• Anna Witowicz (Warszawa)
• Izabela Wojtkowska (Warszawa)

Dr hab. Marek Gierlotka
Przewodniczący Sekcji ITKiR PTK